Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

RENESANS

Renesans, czyli odrodzenie, to okres w dziejach literatury i sztuki europejskiej trwający od połowy XIV w. do końca XVI w. Najwcześniej rozpoczął się we Włoszech. W Polsce trwał od drugiej połowy XV w. do początków XVII w. W tym okresie nastąpił gwałtowny rozkwit literatury i sztuki, a złożyło się na to wiele czynników, m.in.:
– ogromny wzrost zainteresowania antykiem;
– przemiany polityczne i społeczne;
– ruch reformacyjny;
– mecenat papieski i królewski;
– wynalazek druku i idące za nim upowszechnienie czytelnictwa.

ZESTAWIENIE ŚWIATOPOGLĄDU ŚREDNIOWIECZNEGO I RENESANSOWEGO

Średniowiecze

Renesans

najważniejsze wartości: Bóg, zbawienie, wiara;
teocentryzm

człowiek w centrum zainteresowań; antropocentryzm, humanizm

przekonanie, że wszelka władza pochodzi od Boga, hasło memento mori, dominująca rola kościoła

upadek znaczenia kościoła (nepotyzm, walka cesarstwa z papiestwem o władzę), reformacja, nowe pojmowanie Boga

wszechobecna łacina

rozwój świadomości narodowej, języki narodowe

literatura i sztuka głównie religijna

laicyzacja literatury i sztuki

zacofanie, zahamowanie rozwoju

rozwój nauk (m.in. astronomii, fizyki, anatomii), odkrycia, wynalazki

brak wątków antycznych

powrót do literatury antycznej

asceza i dogmatyzm

przeciwstawienie się ascezie i dogmatyzmowi

Przyczyny zapoczątkowania renesansu
Najważniejsi twórcy
Sztuka
Literatura powszechna
Literatura polska
Podsumowanie

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia