Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

MŁODA POLSKA
(MŁODA EUROPA)

Nowy prąd w poglądach, literaturze i sztuce zaistniał pod wieloma nazwami. I tak u nas nazwano go Młodą Polską, a w innych krajach analogicznie: Młodymi Niemcami, Młodymi Włochami czy Młodą Francją.
Inne przyjęte nazwy to:

neoromantyzm – podkreślenie związków z romantyzmem.

modernizm – nazwa pochodzi od francuskiego słowa modern, czyli współczesny, nowoczesny. Określenie to dobrze określa istotę konfliktu pokolenia "starego" i "nowego", modernistycznego. Tendencja przeciwstawiania "starego" temu, co nowoczesne, towarzyszyła wszystkim poczynaniom artystów przełomu wieków.

symbolizm – wywodzi się z postulatów, które miały zrewolucjonizować ówczesną sztukę, nie obejmuje jednak całego dorobku artystycznego epoki. Był charakterystyczny dla wielu poszukiwań estetycznych i światopoglądowych przełomu wieków, ale nie był jedynym nurtem w sztuce okresu Młodej Polski.

fin de siecle – z francuskiego "koniec wieku". Nazwa ta kojarzyła się współczesnym z poglądem, że stara kultura europejska przeżywa kryzys i chyli się ku upadkowi. Z przekonaniem tym łączono często pojawienie się postaw dekadenckich, nazywano więc cały okres dekadentyzmem, który dopuszczał równorzędność wielu estetycznych koncepcji.


Koniec XIX w. przyniósł bunt synów przeciw ojcom pozytywistom. Przyczynił się do tego wzrost liczebności ludzi, duży postęp techniczny (kolej, parostatki, telefon, elektryczność), rozwój kapitalizmu, przemysłu i miast.

Główne kierunki w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX w.
Filozofia przełomu wieków
Literatura powszechna
Literatura młodopolska

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia