Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

STAROŻYTNOŚĆ

Epoka starożytności jest najstarszym okresem w dziejach kultury europejskiej. Trwała około 1300 lat, jej początek przypada na przełom IX i VIII w. p.n.e. (czas powstania Iliady i Odysei), natomiast umowną datą końca tej epoki jest rok 476, w którym wojska germańskie zdobyły Rzym.

To w okresie starożytności mają swój początek sztuka, literatura, filozofia i nauka. Nazwa epoki pochodzi z łaciny (ante – przed) i obrazuje stosunek twórczości nowożytnej do dzieł dawnych, stanowiących wzorzec. Wszystkie kolejne epoki odwoływały się do kanonów literatury, sztuki i kultury antycznej.

Epokę starożytną można podzielić na dwie części: antyk mityczny, ukształtowany przez Greków, i antyk chrześcijański, zdominowany przez Rzymian.

GRECJA

Filozofia
Literatura
Teatr
Wierzenia religijne
Architektura

RZYM

Kultura i literatura
Architektura
Religia

BIBLIA

Wprowadzenie
Powstanie świata i człowieka w świetle mitologii i Księgi Genesis
Omówienie wybranych ksiąg Starego Testamentu
Omówienie wybranych tekstów Nowego Testamentu
Anioły i diabły
Obecność Biblii w języku potocznym
Przykładowe inspiracje artystyczne
Znaczenie Biblii

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia