Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=416
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=441
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=335
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Przyroda > Polska > Krajobrazy rolnicze – wiejskie

Krajobrazy rolnicze – wiejskie

Slowa kluczowe:
- krajobraz
-
 rolnictwo
-
 użytki rolne
- wieś

Jakie są cechy krajobrazu rolniczego?

Główne cechy krajobrazu rolniczego (wiejskiego) w Polsce to:

  • duże otwarte przestrzenie
  • płaska lub lekko pofałdowana powierzchnia terenu,
  • sezonowa zmienność pokrycia terenu,
  • niska i rozproszona zabudowa,
  • słabe zaludnienie.

Powierzchnia Ziemi wykorzystywana do produkcji rolnej nosi nazwę użytków rolnych.
Podzielić je można na 3 główne grupy:

Grunty orne – tereny wykorzystywane do uprawy różnorodnych roślin, np. zbóż (pszenica, żyto owies, jęczmień), okopowych (ziemniaki, buraki cukrowe), oleistych (rzepak, słonecznik); ważną cechą gruntów ornych jest to, że w ciągu kolejnych lat na tym samym polu mogą rosnąć zupełnie inne rośliny.

Łąki i pastwiska – tereny
trwale porośnięte trawą, wykorzystywane w hodowli zwierząt (bydła, owiec, koni); zwierzęta mogą być wypasane bezpośrednio na polach (pastwiskach) lub karmione
trawą (sianem) zebraną z łąk.
Plantacje, w tym sady – tereny porośnięte tymi samymi roślinami (np. drzewami lub krzewami owocowymi) przez wiele lat; w ten sposób uprawia się m.in. jabłonie, grusze, czereśnie, śliwy, porzeczki, maliny, truskawki.
Na użytkach rolnych pracują ludzie, którzy zazwyczaj są mieszkańcami pobliskich wsi. Wsie to niewielkie jednostki osadnicze, cechujące się niską zabudową o charakterze rozproszonym.

Razem z użytkami rolnymi tworzą one krajobrazy
rolnicze – wiejskie
.

Gdzie w Polsce spotkać można krajobrazy rolnicze – wiejskie?

Krajobrazy takie występują w naszym kraju bardzo powszechnie – zajmują ponad 60% powierzchni Polski. Najwięcej ich spotkać można na Nizinach Środkowopolskich (Mazowieckiej, Wielkopolskiej, Śląskiej). Dominują tam grunty orne, a uprawia się głównie zboża. Sporo terenów rolniczych jest też na PojezierzachWyżynach, jednak tam w pokryciu terenu zaznacza się zdecydowanie większy udział lasów.
Użytki rolne występują także na przedgórzach i w niższych partiach gór,
przy czym tam nad gruntami ornymi przeważają łąkipastwiska.

W Polsce typowym elementem krajobrazu rolniczego jest tzw. szachownica pól, czyli niewielkie, sąsiadujące ze sobą obszary użytków rolnych pokryte różnymi uprawami. Wynika to ze znacznego na ogół rozdrobnienia gruntów – rolnicy często posiadają po kilka małych poletek w różnych miejscach, które
obsiewają według własnego uznania.

Tereny rolnicze są istotnym przykładem kształtowania krajobrazu przez człowieka. Różnorodność upraw pozwala znacznie zmieniać wygląd powierzchni Ziemi
(np. kolory). Warto jednak zauważyć, że człowiek w swej ingerencji w krajobraz jest tu wspomagany przez naturę. Każda roślina w czasie swojego okresu wegetacyjnego ma określony wygląd (bez względu na działania człowieka) i w związku z tym niejako samoistnie zmienia krajobraz.

Pola uprawne
   
Kiełkujące zboże                     Dojrzałe łany zboża                  Krajobraz po żniwach

Powyższe zdjęcia pokazują sezonową zmienność krajobrazu rolniczego,
która związana jest z wegetacją roślin.

Galeria zdjęć z krajobrazami rolniczymi – wiejskimi

Czy wiesz, że?
  • Polska liczy się na świecie w zbiorach nastepujących roślin: ziemniaków, żyta, pszenżyta, owsa, rzepaku, buraków cukrowych, jabłek, truskawek.
  • W hodowli zwierząt nasz kraj ma na świecie nieco mniejsze znaczenie.
    Jednak w Europie jesteśmy w czołówce pod względem pogłowia trzody chlewnej. Liczymy się też w hodowli bydła, koni i drobiu (zwłaszcza gęsi).

powrót na początek strony

Zobacz także
Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia