Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=416
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=441
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=335
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Przyroda > Polska > Krajobrazy miejskie

Krajobrazy miejskie

Slowa kluczowe:
- krajobraz
-
 miasto
-
 aglomeracja
- konurbacja
- smog

Jakie są cechy krajobrazu miejskiego?

Główne cechy krajobrazu miejskiego w Polsce to:

 • silne przekształcenie krajobrazu naturalnego,
 • gęsta, zwarta i wysoka zabudowa,
 • gęsta sieć ulic,
 • duże natężenie ruchu (ludzi, pojazdów),
 • przeważnie płaska powierzchnia terenu,
 • zmniejszona przezroczystość powietrza.

Krajobraz miejski jest przykładem bardzo silnej ingerencji ludzkiej w krajobraz naturalny. O ile ukształtowanie powierzchni zachowuje jeszcze na ogół swoje główne cechy, o tyle pokrycie terenu praktycznie w całości zostało stworzone (i stale jest przekształcane) przez człowieka. Przede wszystkim odnosi się to do wszelkiego rodzaju zabudowań – mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, a także dróg, kolei czy innych linii komunikacyjnych. Również elementy przyrody ożywionej – parki, ogrody, skwery – są tu dziełem człowieka.

Czy krajobraz miejski wszędzie jest taki sam?

Krajobraz miejski występuje na terenie miast i oczywiście nie jest wszędzie taki sam. Nawet w obrębie jednego miasta dostrzec można spore różnice w otaczającym nas krajobrazie.

Centrum, czyli główne miejsce miasta (np. rynek i najbliższe okolice), pokrywa gęsta, zwarta zabudowa wysoka. Zazwyczaj jest ona stara, choć bywa łączona z architekturą współczesną. Przeważają tu budynki o charakterze usługowym – biura, urzędy, sklepy, hotele, restauracje, teatry, muzea. Natomiast lokali mieszkalnych jest stosunkowo mało.

W miarę oddalania się od centrum, zabudowa staje się niższa i bardziej rozproszona. Wyjątkiem od tego są peryferie większych miast, gdzie często spotkać można wysokie "blokowiska" – osiedla mieszkaniowe, złożone z pojedynczych budynków liczących nawet po kilkanaście pięter. Zbudowano je mniej więcej 30 lat temu i miały pełnić funkcje "sypialni" dla ludzi pracujących w głębi miasta.

Natomiast w ostatnich latach na obrzeżach aglomeracji miejskich powstało dużo wielkich centrów handlowych, które trwale wpisały się w krajobraz przedmieść.

Nad większymi ośrodkami miejskimi powietrze często ma zmniejszoną przezroczystość. Jest to wynik dużej ilości zanieczyszczeń, jakie zbierają się
nad miastem. Pochodzą one m.in. ze spalin silników samochodowych,
z ogrzewania budynków paliwami (węglem, gazem), z działalności przemysłowej. Takie sztuczne (wywołane przez człowieka) zamglenie powietrza nazywane jest smogiem.

Ile miast jest w Polsce?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce mamy obecnie 886 miast. Największa oczywiście jest Warszawa – 1 mln 710 tys. mieszkańców.
Kolejne miejsca zajmują: Kraków (760 tys. mieszk.), Łódź (750 tys. mieszk.), Wrocław (630 tys. mieszk.), Poznań (560 tys. mieszk.), Gdańsk (460 tys. mieszk.).
– odszukaj je na mapie.

Dane o innych miastach (także spoza Polski) znaleźć można w tabeli.

Co to jest aglomeracja?

Miasta mogą występować w terenie pojedynczo lub w grupach. Jeśli blisko siebie znajduje się kilka lub więcej ośrodków i tworzą one jeden obszar zabudowany, wówczas mamy do czynienia z aglomeracją. Zazwyczaj jest to jedno duże miasto, wokół którego skupione są mniejsze, np. aglomeracja warszawska – patrz mapka obok.

Niekiedy w bliskim sąsiedztwie znajdują się miasta o podobnej wielkości, bez jednego ośrodka dominującego – wówczas jest to konurbacja. Tu przykładem może być obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Galeria zdjęć z krajobrazami miejskim

Czy wiesz, że?
 • W miastach mieszka ponad 60% Polaków.

 • Istnieją plany przekształcenia konurbacji górnośląskiej w jedno miasto
  o nazwie Silesia. Jeśli by do tego doszło, stałaby się ona największym polskim miastem, liczącym prawie 3 mln mieszkańców.

 • Najmniejszym miastem Polski są Wyśmierzyce, leżące niedaleko Radomia.
  Liczą one zaledwie około 900 mieszkańców.

powrót na początek strony

Zobacz także
Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia