Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

ŚREDNIOWIECZE

IX–X w.

początki państwa Polan z ośrodkiem w Gnieźnie

II poł. X w.

państwo Wiślan

ok. 960–992

panowanie Mieszka I

966

chrzest Mieszka I 

972

bitwa pod Cedynią 

990

włączenie Śląska i Krakowa do państwa Mieszka I 

992–1025

panowanie Bolesława Chrobrego 

997

męczeńska śmierć św. Wojciecha 

1000

zjazd w Gnieźnie, utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i biskupstw w Kołobrzegu, Krakowie i we Wrocławiu

1002–05

wojna polsko-niemiecka zakończona pokojem  w Poznaniu 

1007–1013

wojna polsko-niemiecka zakończona pokojem  w Merseburgu 

1015–18

wojna polsko-niemiecka zakończona pokojem  w Budziszynie, na mocy którego Polska uzyskała Milsko i Łużyce 

1018

przyłączenie przez Bolesława Chrobrego Grodów  Czerwieńskich do Polski

1025

koronacja Bolesława Chrobrego 

1025–1034

panowanie Mieszka II Lamberta

1034–1058

panowanie Kazimierza Odnowiciela

1039

najazd Brzetysława czeskiego na Polskę, utrata Śląska

1050

odzyskanie Śląska

1058–1079

panowanie Bolesława Śmiałego

1076

koronacja Bolesława Śmiałego

1079–1102

panowanie Władysława Hermana

1102

podział ziem polskich między ZbigniewaBolesława Krzywoustego

1106–07

walki Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem zakończone wygnaniem Zbigniewa z kraju

1106–1138

panowanie Bolesława Krzywoustego

1119

przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Polski

1138

śmierć Bolesława Krzywoustego i początek rozbicia dzielnicowego Polski

1138–1146

pryncypat Władysława II

1146–1173

pryncypat Bolesława Kędzierzawego

1157

najazd cesarza Fryderyka Barbarossy na Polskę

1173–77

rządy Mieszka III Starego w Krakowie

1177–1194

rządy Kazimierza Sprawiedliwego w Krakowie

1194–1202

walka między Leszkiem BiałymMieszkiem Starym  i Władysławem Laskonogim o władzę w Krakowie

1195

bitwa nad Mozgawą

1202–1227

rządy Leszka Białego w Krakowie

1227

zamordowanie Leszka Białego podczas zjazdu w Gąsawie

1228–1230

sprowadzenie Krzyżaków na ziemię chełmińską

1231–38

rządy Henryka I Brodatego w Małopolsce

1238–1241

rządy Henryka II Pobożnego

1241

najazd tatarski na Polskę, bitwa pod Legnicą, śmierć Henryka Pobożnego, upadek monarchii Henryków śląskich

1249–1253

utrata ziemi lubuskiej na rzecz Brandenburgii

1259

drugi najazd tatarski na Polskę

1279–1288

rządy Leszka Czarnego w Krakowie

1295

koronacja księcia wielkopolskiego Przemysła II na króla Polski

1296–1300 –

rządy Władysława Łokietka w Wielkopolsce

1300 –

koronacja Wacława II na króla Polski

1305 –

powrót Władysława Łokietka do Polski

1306 –

śmierć Wacława II, początek rządów Władysława Łokietka w Małopolsce

1308–09 –

zajęcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego

1311–12 –

bunt mieszczan krakowskich pod przywództwem wójta Alberta przeciw Władysławowi Łokietkowi

1314 –

zajęcie Wielkopolski przez Władysława Łokietka

1320 –

koronacja Władysława Łokietka na króla Polski

1327–1332 –

wojna polsko-krzyżacka

1331 –

bitwa pod Płowcami

1332 –

utrata Kujaw na rzecz Krzyżaków

1333–1370 –

panowanie Kazimierza Wielkiego

1335 –

pierwszy zjazd w Wyszehradzie

1338 –

drugi zjazd w Wyszehradzie, potwierdzenie przez Kazimierza Wielkiego praw Andegawenów do tronu polskiego

1343 –

pokój z zakonem krzyżackim w Kaliszu, odzyskanie przez Polskę Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

1345–48 –

wojna z Luksemburgami o Śląsk

1351 –

włączenie do Polski ziemi płockiej i zhołdowanie pozostałych ziem Mazowsza

1364 –

zjazd monarchów w Krakowie; założenie Akademii Krakowskiej

1370–1382 –

panowanie Ludwika Węgierskiego w Polsce

1374 –

nadanie szlachcie przywileju koszyckiego

1385 –

układ polsko-litewski w Krewie

1386–1434 –

panowanie Władysława Jagiełły

1388 –

przywilej piotrkowski

1401–02 –

wyprawy krzyżackie na Litwę

1409–1411 –

wielka wojna z Krzyżakami

1410 –

bitwa pod Grunwaldem

1413 –

unia Polski i Litwy w Horodle

1434–1444 –

panowanie Władysława III Warneńczyka

1440 –

początki Związku Pruskiego

1444 –

śmierć Władysława III pod Warną

1444–47 –

okres bezkrólewia w Polsce

1447–1492 –

panowanie Kazimierza Jagiellończyka

 

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia