Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

nowożytność

 1492–98

panowanie Jana Olbrachta

 1493

początki sejmu walnego

 1501–06

panowanie Aleksandra Jagiellończyka w Polsce

1505 –

konstytucja Nihil Novi

 1506–1548

panowanie Zygmunta I Starego

1514 –

bitwa pod Orszą

1525 –

sekularyzacja Prus Zakonnych, hołd pruski

1530 –

koronacja Zygmunta Augusta

1531 –

bitwa pod Obertynem

1537 –

wojna kokosza

1548–1572 –

panowanie Zygmunta Augusta

1557 –

powstanie floty wojennej w Gdańsku

1561 –

sekularyzacja zakonu inflanckiego, inkorporacja Inflant

1562–63 –

przyjęcie uchwały o egzekucji dóbr na sejmie w Piotrkowie

1563–1570 –

pierwsza wojna północna

1564 –

przybycie jezuitów do Polski

1568

utworzenie Komisji Morskiej

1569 –

unia lubelska Polski i Litwy

1572 –

śmierć Zygmunta Augusta, ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów

1573 –

wybór Henryka Walezego na króla Polski, zasada elekcji viritim, pacta conventa i artykuły henrykowskie

1574 –

ucieczka Henryka Walezego do Francji

1576–1586 –

panowanie Stefana Batorego

1577–1582 –

wojna z Rosją o Inflanty

1578 –

powołanie Trybunału Koronnego; utworzenie piechoty wybranieckiej

1582 –

rozejm w Jamie Zapolskim

1587–1632 –

panowanie Zygmunta III Wazy

1594–96 –

powstanie kozackie pod przywództwem Semena Nalewajki

1596 –

unia brzeska 

1596 –

ustanowienie zamku w Warszawie rezydencją królewską

1600 –

wcielenie północnej Estonii do Polski, początek wojny ze Szwecją

 1605

bitwa pod Kircholmem

1606–09 –

rokosz Zebrzydowskiego

1610 –

bitwa pod Kłuszynem

1611 –

zgoda sejmu na przeniesienie lenna Prus Książęcych na linię elektorską Hohenzollernów

1613 –

zawarcie sojuszu polsko-habsburskiego

1619 –

rozejm z Rosją w Dywilinie

1620 –

bitwa pod Cecorą, śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego

1621 –

bitwa pod Chocimiem

1626–29 –

wojna polsko-szwedzka

1627 –

bitwa pod Oliwą

1629 –

rozejm ze Szwecją w Starym Targu (Altmarku)

1630 –

powstanie kozackie pod przywództwem Tarasa Fedorowicza

1632–1648 –

wojna z Rosją zakończona pokojem w Polanowie

1635 –

rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi

1648 –

początek powstania na Ukrainie pod przywództwem Bohdana Chmielnickiego

1648–1668 –

panowanie Jana Kazimierza

1649 –

oblężenie Zbaraża, ugoda zborowska z Kozakami

1651 –

bitwa pod Beresteczkiem, ugoda z Kozakami w Białej Cerkwi

1652 –

pierwsze zerwanie sejmu z zastosowaniem liberum veto

1654 –

przyłączenie przez radę kozacką w Perejasławiu Ukrainy do Rosji

1655 –

najazd Szwecji na Polskę – początkiem drugiej wojny północnej

1656 –

śluby lwowskie Jana Kazimierza

1657 –

traktaty welawsko-bydgoskie

1658 –

ugoda w Hadziaczu

1660 –

pokój ze Szwecją w Oliwie

1665–66 –

rokosz Lubomirskiego

1667 –

rozejm z Rosją w Andruszowie, podział Ukrainy

1668 –

abdykacja Jana Kazimierza

1669–1673 –

panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego

1672 –

najazd turecki, traktat w Buczaczu; konfederacja gołąbka i szczebrzeszyńska

1673 –

bitwa pod Chocimiem

1674–1696 –

panowanie Jana III Sobieskiego

1676 –

rozejm z Turcją w Żurawnie

1677 –

traktat polsko-szwedzki w Gdańsku

1683 –

przymierze z Habsburgami, odsiecz wiedeńska

1684 –

przystąpienie Polski do Ligi Świętej

1686 –

pokój z Rosją zwany pokojem Grzymułtowskiego

1697–1733 –

panowanie Augusta II Mocnego

1699 –

pokój z Turcją w Karłowicach

1700–1721 –

wielka wojna północna

1702 –

konfederacja sandomierska; powstanie na Ukrainie

1704 –

konfederacja warszawska i sandomierska; wybór Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski

1706 –

traktat w Altranstädt; rezygnacja Augusta II z tronu polskiego

1709 –

powrót Augusta II do Polski

1715–17 –

konfederacja tarnogrodzka

1717 –

sejm niemy

1732 –

traktat Loewenwolda

1733 –

wybór Augusta IIIStanisława Leszczyńskiego na króla Polski 

1733–1763 –

panowanie Augusta III

1734 –

konfederacja dzikowska

1740 –

założenie Collegium Nobilium w Warszawie

1764 –

sejm konwokacyjny

1764–1795 –

panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego

1767 –

konfederacja radomska

1768 –

zawiązanie konfederacji barskiej

1772 –

pierwszy rozbiór Polski

1773 –

utworzenie Komisji Edukacji Narodowej

1788–1792 –

Sejm Czteroletni, zwany Wielkim

1791 –

Konstytucja 3 maja

1792 –

konfederacja w Targowicy; wojna polsko-rosyjska

1793 –

drugi rozbiór Polski

1794 –

powstanie kościuszkowskie, bitwy pod Racławicami, Szczekocinami, Maciejowicami; uniwersał połaniecki

1795 –

trzeci rozbiór Polski

  

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia