WIELCY WŁADCY I WODZOWIE ¦REDNIOWIECZA

 

Bizancjum

Justynian I Wielki

483–565

 

Francja

Chlodwig I

466–511

Karol Młot

688–741

Karol Wielki

742–814

Ludwik IX ¦więty

1215–1270

Filip IV

1268–1314

Joanna d'Arc

1412–1431

 

Niemcy

Henryk I

876–936

Otton I Wielki

912–973

Otton II

955–983

Otton III

980–1002

Henryk II ¦więty

973–1024

Henryk IV

1050–1106

Fryderyk I Rudobrody

1125–1190

Fryderyk II

1194–1250

   

Niemcy, Czechy

Jan Luksemburski

1296–1346

Karol IV Luksemburski

1316–1378

Zygmunt Luksemburski

1368–1437

 

Księstwa ruskie, Rosja

Włodzimierz I Wielki

958–1015

Jarosław M±dry

978–1054

  

Anglia

Wilhelm I Zdobywca

1028–1087

Henryk II Plantagenet

1133–1189

Ryszard I Lwie Serce

1157–1199


Mongolia

Czyngis-chan

1155–1227